Andro Mikelić

Rođen:02.10.1956. (Split, Hrvatska)

Preminuo:28.11.2020. (Lyon, Francuska)

Dob: 64

Diplomirao je 1979. na studiju matematike na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je i magistrirao 1981. te doktorirao 1983. Od diplomiranja do 1992. radi u Institutu Ruđer Bošković kao asistent, znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik. Od 1992. do 2011. radi kao profesor primijenjene matematike na Sveučilištu Claude Bernard Lyon 1 u Francuskoj. Od 2011. do smrti bio je istaknuti profesor (Full Distinguished Professor) primijenjene matematike na istom sveučilištu. Koristio je svoje sabatikale za boravke na uglednim sveučilištima u Njemačkoj, Nizozemskoj i SAD-u (Sveučilište u Heidelbergu, Tehničko sveučilište Eindhoven, Sveučilište Texas u Austinu). U razdoblju 2011. – 2013. bio je gostujući profesor na Sveučilištu u Heidelbergu.

Znanstveni rad Andre Mikelića odnosio se na teoriju homogenizacije, mehaniku fluida i statističku hidrodinamiku. Posebno se bavio homogenizacijom jednadžbi Navier-Stokesa i Eulera, jednadžbama koje opisuju višefazne tokove kroz poroznu sredinu i određivanjem zakona na granici porozne sredine i slobodnog fluida. Radio je i na pronalaženju nelinearnih zakona filtracije te filtracije kroz poroznu sredinu koja se dade deformirati, kao i kroz topljive sredine. U novije vrijeme bavio se i modeliranjem krvotoka. Radio je na primjenama teorije homogenizacije na mehaniku fluida te na parcijalnim diferencijalnim jednadžbama koje se javljaju u mehanici fluida. Tema njegovih istraživanja bila je i tok kroz viskozni fluid koji je mehanički inkompresibilan, ali termički podliježe dilataciji. Dio radova odnosio se na dinamičke efekte, na zakon kapilarnog tlaka, na statističku hidrodinamiku, na Cahn- -Hilliardovu jednadžbu i na probleme trenja u linearnoj elastičnosti. Mikelić je intenzivno znanstveno surađivao s nizom matematičara u Hrvatskoj.

Dobitnik je nagrade Procter and Gamble Award 2012 Međunarodnog društva za porozne sredine Interpore za svoja velika dostignuća (enormous achievements) u istraživanju poroznih sredina. Suautor je šest knjiga te autor ili suautor 138 znanstvenih radova, koji su citirani 1.010 puta (prema bazi MathSciNet Američkog matematičkog društva). Bio je član uređivačkog odbora niza časopisa: Applicable Analysis, ESAIM Proceedings, Differential Equations and Applications, International Journal of Differential Equations. Za dopisnog člana HAZU izabran je 2014., piše Ured za odnose s javnošću i medije HAZU.

Nema upisa

Kako bi svojim korisnicima pružili što bolje korisničko iskustvo ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Više o kolačićima saznajte ovdje