Dominik Mandić

Rođen:02.12.1889. (Lise, Bosna i Hercegovina)

Preminuo:23.08.1973. (Chicago, Illinois, Sjedinjene Američke Države)

Dob: 83

Ovaj vrlo poznati fratar rođen je 2. prosinca 1889. u Lisama kod Širokog Brijega. Pučku školu i gimnaziju završio je na Širokom Brijegu, a u Franjevački red stupio je 19. kolovoza 1906.

Filozofsko-teološki studij pohađao je u Mostaru i Fribourgu (Švicarska), gdje je položio doktorat iz bogoslovnih znanosti. Njegova doktorska disertacija o počecima Franjevačkog reda, posebno o zakonodavstvu, smatra se do danas najbolje napisanim radom iz tog područja.

Za svećenika je zaređen 4. kolovoza 1912. u Fribourgu. Odmah se vraća u Domovinu te se s fra Didakom Buntićem posvećuje održavanju analfabetskih tečajeva. Zajedno s Buntićem brinuo se za siromašnu djecu, koju su u godinama gladi i rata smještali u Slavoniji da bi preživjeli.

Godine 1916. postao je tajnikom Provincije i profesorom na državnoj gimnaziji u Mostaru. Tada pokreće tjednik Narodna sloboda u Mostaru. Osnivao je "Udruženja sadilaca duhana za Hercegovinu", želeći tako zaštiti puk od nepravde državnog terora.

Godine 1918. pokrenuo je glasilo Suvremena pitanja te povijesni niz Monumenta Franciscana, koji ima trajnu vrijednost. God. 1928. postao je provincijalom franjevačke provincije u Mostaru. Nakon šest godina u toj službi imenovan je direktorom franjevačke gimnazije na Širokom Brijegu.

U proljeće 1939. godine, fra Dominik izabran je za člana vrhovne uprave Franjevačkog reda u Rimu. Uz tu službu imenovan je i na dužnost ekonoma za cijeli Franjevački red. Nakon pada Hrvatske države god. 1945. pomaže u spašavanju bezbrojnih hrvatskih izbjeglica.

U Italiji (Grottamare kod Ancone) osnovao je i hrvatsku gimnaziju za siromašne hrvatske đake. Uz sve te poslove gradio je i novu franjevačku kuriju u Rimu, na brežuljku Gelsomino, te crkvu posvećenu Majci Božjoj, urešenu hrvatskom ornamentikom.

God 1953. fra Dominik je osnovao izdavačku kuću Croatia, u kojoj je izdano nekoliko knjiga na hrvatskom i engleskom jeziku.

Od god. 1955. fra Dominik se posvećuje istraživanju hrvatske povijesti. Plod toga rada su mnogi znansteni radovi: Crvena Hrvatska u svijetlu povijesnih izvora (Hrvatski povijesni institut, knj. 1, Chicago, 1957.), Bosnia i Hercegovina. Povijesno-kritička istraživanja, sv. 1: Državna i vjerska pripadnost sredovječne Bosne i Hercegovine (Hrvatski povijesni institut, knj. 3, Chicago, 1960.), Bosnia i Hercegovina. Povijesno-kritička istraživanja, sv. 2: Bogomilska crkva bosanskih krstjana (Chicago 1963.), Rasprave i prilozi iz stare hrvatske povijesti (Hrvatski povijesni institut u Rimu, posebna izdanja sv. 1, Rim, 1963.), Hrvati i Srbi dva stara različita naroda (München-Barcelona, 1971.), Crvena Hrvatska (ZIRAL, Rim, 1972. ), Hrvatske zemlje u prošlosti i sadašnjosti (ZIRAL, Rim, 1972.), Etnička povijest Bosne i Hercegovine (2. izd., Toronto-Zürich-Roma-Chicago, 1982). Još ranije je nastalo djelo Duvanjska biskupija (Zagreb, 1934.). Fra Dominik je i pisac stotina članaka u mnogim poznatim publikacijama.

U SAD je došao 5. studenog 1951. godine, a već sljedeće godine izabran je za poglavara hrvatskih franjevaca. Tu službu je obavljao do god. 1955.

Umro je u samostanu sv. Ante u Chicagu 23. kolovoza 1973. godine u 84. godini života. Pokopan je u franjevačkoj grobnici na groblju Holy Sepulchre.

Nema upisa

Kako bi svojim korisnicima pružili što bolje korisničko iskustvo ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Više o kolačićima saznajte ovdje