Gracijan Raspudić

Rođen:25.02.1911. (Lipno, Bosna i Hercegovina)

Preminuo:07.05.1989. (Chicago, Illinois, Sjedinjene Američke Države)

Dob: 78

Fra Gracijan je rođen 25. veljače 1911. godine u Lipnu u Hercegovini. Osnovnu je školu završio na Čerinu, a gimnaziju na Širokom Brijegu. U Franjevački red stupio je 29. lipnja 1928. godine.

Nakon toga studira filozofiju i teologiju u Mostaru i na sveučilištu u Beču. U Beču završava studij i biva zaređen za svećenika 26. kolovoza 1934. godine. Nakon svećeničkog repenja odlazi u Francusku (Lyon), gdje god. 1938. postiže doktorat iz teologije.

Nakon studija odlazi u Rim i tu jedno vrijeme radi na proučavanju djela vrloga franjevačkog umnika Dunsa Scota. Godinu dana poslije vraća se u Provinciju te postaje profesorom teologije na franjevačkom učilištu u Mostaru.

Budući da su mnogi Hrvati otišli u Njemačku, fra Gracijan odlazi za njima i brine se za njih. U to vrijeme bio je i član hrvatskog veleposlanstva u Berlinu.

U rujnu 1945. odlazi iz Njemačke u Italiju i tu djeluje kao profesor, najprije na učilištu u Tropei (sjeverna Italija), a zatim u gimnaziji u Grottamare, gdje je bio direktor kolegija i profesor. Nakon zatvaranja te gimnazije seli se u Madrid i posvećuje se proučavanju Sv. Pisma. Fra Gracijan tada prevodi cijeli Novi zavjet na hrvatski jezik.

Njegov Novi zavjet izdali su u Domovini "Kršćanska sadašnjost" (Zagreb) i "Teološka biblioteka" (Sarajevo) god. 1987. Neko vrijeme bio je profesor na teološkoj školi u Ontenienteu blizu Valencije.

U SAD je stigao 20. kolovoza 1957. godine. Odmah po dolasku imenovan je župnim pomoćnikom u župi sv. Jeronima u Chicagu. Istu službu vršio je u župama sv. Ante u Sharonu (1958.-1959.) i Srca Isusova u Chicagu (1960.-1963.).

Sljedećih šest godina boravi u franjevačkoj rezidenciji u Gulf Breezeu i tu se ponovno posvećuje znanstvenom radu. Napisao je nekoliko vrijednih književnih djela: Djevojka Drina (Madrid, 1951.), Za stolom od kamena (Madrid, 1964.) i Braƒa Golemci (Chicago, 1967.).

Fra Gracijan je bio i vrsni jezikoslovac. Od godine 1969. živio je i radio u franjevačkom samostanu sv. Ante u Chicagu. Uređivao je Hrvatski katolički glasnik skoro 20 godina, do svoje smrti.

Umro je u samostanu sv. Ante u nedjelju 7. svibnja 1989. Pokopan je 11. svibnja u grobnicu hrvatskih franjevaca na groblju Holy Sepulchre u Chicagu.

Nema upisa

Kako bi svojim korisnicima pružili što bolje korisničko iskustvo ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Više o kolačićima saznajte ovdje