Jerko Kučan

Fra Jerko Kučan rođen je 5. srpnja 1924. godine u Steeltonu. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a High School i Junior College u sjemeništu sv. Josipa u Westmontu, IL.
U Franjevački red stupio je 1944. godine. Filozofiju je studirao u Clevelandu, OH, a teološki studij u Teutopolisu, IL, gdje je zaređen za svećenika 24. lipnja 1951. godine.

Prvo mjesto njegova pastoralnog rada bila je župa sv. Ante u Sharonu (1952.-1954.). Od god. 1954. do 1961. služio je kao pomoćni župnik u Bethlehemu, a onda sljedećih jedanaest godina (1961.-1972.) kao župnik u rodnoj župi Steeltonu. Nakon toga je imenovan voditeljem duhovnih vježbi i predsjednikom rezidencije Kraljice mira u Beaver Fallsu (1972.-1973.).

Župnikom sv. Ante u Sharonu postao je 1973. i tu djelovao četiri godine. Godinu dana je zatim proveo u župi Srca Isusova u Milwaukeeju kao pomoćni župnik, da bi 1978. ponovno bio imenovan predsjednikom rezidencije Kraljice mira.

U Steelton se vraća 1979. za župnika i tu ostaje na službi do 1982. Tada je imenovan župnikom župe Sv. Jeronima u Chicagu. Godine 1985. opet je župni pomoćnik u Milawukeeju, a godinu dana kasnije postaje gvardijanom samostana sv. Ante u Chicagu (1986.-1988.). Nakon toga ponovno u dva navrata pastoralno djeluje kao župnik: u West Allisu (1988.-1994.) i Chicagu na župi Srca Isusova (1994.-1995.).

Od 1995. do 2004. godine ponovno je bio gvardijan franjevačkog samostana Sv. Ante u Chicagu. Fra Jerko je bio dva puta vijećnik Kustodije (1961.-1964. i 1994.-1997.).

Fra Jerko je preminuo 31. prosinca, 2010, sprovodna sv. Misa slavljena je 6.siječnja 2011. u crkvi sv. Jeronima na Princetonu, te je pokopan u franjevačkoj grobnici na groblju Holy Sepulchre u Chicagu.

Nema upisa

Kako bi svojim korisnicima pružili što bolje korisničko iskustvo ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Više o kolačićima saznajte ovdje