Kvirin Vasilj

Rođen:02.02.1917. (Međugorje, Bosna i Hercegovina)

Preminuo:06.07.2006. (Chicago, Illinois, Sjedinjene Američke Države)

Dob: 89

Fra Kvirin je rođen 2. veljače 1917. godine u Međugorju. Osnovnu je školu pohađao u Međugorju, a klasičnu gimnaziju na Širokom Brijegu. Franjevcem je postao na Humcu 1934. godine.

Filozofsko-teološki studij završio je u Mostaru i tu je zaređen za svećenika 16. lipnja 1940. Nakon ređenja fra Kvirin je 1941. godine otišao na postdiplomski studij filozofije i matematike u Zagreb, a onda god. 1943. u Beč i Innsbruck (Austrija). Na sveučilištu u Innsbrucku god. 1946. stekao je akademski naslov doktora filozofije.

Iste godine odlazi u Italiju te kroz četiri godine djeluje kao profesor u gimnaziji za svećenićke kandidate. U SAD je stigao 18. studenog 1950. Iste godine je pomagao na župi Presvetog Trojstva u Ambridgeu. Nakon toga je tri godine predavao na gimnaziji u Westmontu, IL.

U franjevačkom samostanu sv. Ante u Chicagu boravio je od 1953. do 1958. kao urednik Glasnika i Hrvatskog kalendara (1961.-1965.). Kao pomoćni župnik djelovao je na župama Srca Isusova u Chicagu (1958.-1961.) i Presvetog Trojstva u Ambridgeu (1965.-1973.).

Od god. 1973. do 1992. boravi u rezidenciji Kraljice mira u Beaver Fallsu baveći se znanstvenim radom i pomažući u pastvi. Od rujna 1992. do danas živi u samostanu sv. Ante u Chicagu.

Fra Kvirin je pisac brojnih članaka (preko 450) objavljenih u hrvatskim publikacijama te sljedećih knjiga: Analiza i sinteza čovjeka (Chicago, 1958.), Trinitarne teorije pred sudom razuma (pro manuscripto, Chicago 1960., engleski prijevod Chicago: Ziral, 1987.), Temelji spoznaje stvarnosti (Madrid-Valencia: Drina Press, 1966.), Zašto vjerujem (Madrid, 1968.), Odnos naravnog reda stvarnosti prema nadnaravnome (Madrid, 1970.), Sloboda i odgovornost (Chicago: Ziral, 1972.), Marksizam i kršćanstvo (München-Barcelona: Knjižnica Hrvatske revije, 1976.), Filozofija očovječenja i počovječenja (Duvno: Naša ognjišta, 1978.), Ljepota i umjetnost (Chicago: Ziral, 1979.), Misli o religiji (Chicago, 1983.),Tajna počovječenja (Duvno: Naša ognjišta, 1981.), Politika (Chicago: Ziral, 1984.), Filozofija ljudskog duha (Chicago: Ziral, 1984.), Vječni život (Chicago: Ziral, 1987.), Dnevnik (Chicago, 1990.), Kruh naš svagdanji (Chicago: Ziral, 1990.), Opstojnost Božja i stvarnost zla (Chicago: Ziral, 1991.), Isus iz Nazareta (Zagreb: K. Krešimir, 1996.), Filozofija života (Zagreb: K.Krešimir, 1997.), Religija prirodne i društvene znanosti (Mostar: Ziral, 1997.), Čovjek, njegova veličina i njegova bijeda (Mostar: Ziral, 1998.), Razum i religija (Zagreb: K. Krešimir, 1999.).

Fra Kvirin umro je 6. srpnja 2006., sprovodna sv. Misa slavljena je na Drexelu, u Chicagu 11. srpnja 2006., te je pokopan u franjevačkoj grobnici na groblju Holy Sepulchre u Chicagu.

Nema upisa

Kako bi svojim korisnicima pružili što bolje korisničko iskustvo ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Više o kolačićima saznajte ovdje