Stephen Raich

Fra Stephen je rođen 14. svibnja 1917. godine u gradu New Yorku. Tu je završio osnovnu i srednju školu. Sjemenište je pohađao u Westmontu, IL.

U Franjevački je red stupio 1987. u Patersonu, NJ. Filozofiju i teologiju studirao je na Holy Name Collegeu u Washingtonu, D.C. i tu je zaređen za svećenika 29. svibnja 1943. godine.

Sljedećih godina djeluje kao župni pomoćnik u župama Sv. Marije u Steeltonu (1944.-1946), Sv. Jeronima u Chicagu (1946.-1949.) i Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku (1949-1953). Zatim je imenovan župnikom u Steeltonu (1953.-1957.).

U Chicagu najprije boravi u samostanu sv. Ante (1957.-1958.), a onda je pomoćni župnik župe Srca Isusova (1958.-1959.). Nakon toga je fra Stephen župnik u Ambridgeu (1959.-1965.) te u župi Sv. Jeronima u Chicagu (1965.-1967.).

Četiri godine potom provodi u franjevačkoj rezidencijama Sv. Franje u Gulf Breezeu kao predsjednik (1967.-1968.) i Kraljice mira u Beaver Fallsu (1968.-1971.).

God. 1971. ponovno se vraća pastoralnom radu postavši župnikom sv. Ante u Monessenu (1971.-1979.), a god. 1979. postaje kustosom Franjevačke kustodije (do 1982.). Još jednom se vraća u Steelton kao župnik (1982.-1985.).

Fra Stephen zatim boravi u Beaver Fallsu (1985.-1991.) i u New Yorku (1991.-1998.), te konačno u samostanu sv. Ante u Chicagu (od 1998. do smrti). Osim dužnosti kustosa, fra Stephen je obavljao i službu savjetnika Kustodije (1955.-1958.).

Preminuo je od zatvaranja krvnih žila, 3. lipnja 2004. u bolnici Our Lady of the Resurrection u Chicagu, a pokopan je 8. lipnja 2004. u franjevačkoj grobnici na groblju Holy Sepulchre u Chicagu.

Nema upisa

Kako bi svojim korisnicima pružili što bolje korisničko iskustvo ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Više o kolačićima saznajte ovdje