Vendelin Vasilj

Rođen:27.05.1909. (Međugorje, Bosna i Hercegovina)

Preminuo:06.01.1971. (Chicago, Illinois, Sjedinjene Američke Države)

Dob: 61

Rodio se 27. svibnja 1909. u Međugorju, gdje je i završio pučku školu. Gimnaziju je završio na Širokom Brijegu, a u Franjevački red stupio je 29. lipnja 1926. na Humcu.

Nakon završenoga teološkog studija u Mostaru u istom gradu je zaređen za svećenika 11. prosinca 1932. godine.

Godine 1933. odlazi na postdiplomski studij u Pariz. Tu uspješno završava dva doktorata, iz prava i iz sociologije. U vrijeme boravka u Parizu bio je dušobrižnik za Hrvate. Tu se družio s poznatim političarima u radu protiv diktature kralja Aleksandra. Tada je napisao i knjigu na francuskom jeziku Diktatura kralja Aleksandra.

God. 1938. vratio se u svoju Provinciju, gdje je obavljao službu profesora na teološkom učilištu u Mostaru i istodobno bio tajnik mostarskog biskupa Alojzija Mišića. U to vrijeme ponovno počinje izlaziti mjesečnik Kršćanska obitelj, kojemu je on urednik.

Fra Vendelin je također u Mostaru osnovao društvo rudara i društvo za katoličku mladež "Vojska Svetog Ante". U veljači 1945. godine odlazi u Zagreb i tu se brine za izbjeglice. Dospijeva u partizansko zarobljeništvo, ali u Mariboru bježi u Austriju i Italiju, a godinu kasnije, u travnju 1946., zajedno s fra Vjekoslavom Bambirom na malom poluteretnom brodu stiže u SAD (New York).

Nakon kratkog boravka u Chicagu, fra Vendelin god. 1948. odlazi u župu Sv. Marije u Steeltonu. Već 1949. imenovan je poglavarom hrvatskih franjevaca u Americi. U isto vrijeme urednik je Hrvatskoga katoličkog glasnika i Hrvatskog kalendara te vrlo aktivan u pisanju brojnih članaka.

Pod njegovim vodstvom kupljene su dvije franjevačke rezidencije: u Bevaer Fallsu i Gulf Breezeu. God. 1952. postao je gvardijanom novoosnovanog samostana sv. Ante u Chicagu.

Nakon te službe odlazi pastoralno djelovati u hrvatske župe Srca Isusova u Milwaukeeju, Sv. Augustina u West Allisu te Srca Isusova u Chicagu, gdje je i preminuo 2. siječnja 1971. u 62. godini života.

Fra Vendelin je tri puta imenovan poglavarom hrvatskih franjevaca (1949.-1952. i 1961.-1967.) te isto toliko puta savjetnikom Kustodije. Nekoliko puta bio je urednikom hrvatskih franjevačkih izdanja.

Pokopan je 6. siječnja 1971. godine u franjevačkoj grobnici sa svojom braćom fratrima, na groblju Holy Sepulchre.

Nema upisa

Kako bi svojim korisnicima pružili što bolje korisničko iskustvo ova stranica koristi kolačiće (engl. cookies). Više o kolačićima saznajte ovdje